Het EQWOS-project

Waarom EQWOS ?

Het EQWOS-project werd opgestart na de eenvoudige vaststelling dat de paardenindustrie aan beide zijden van de grens over grote pluspunten beschikt, met op de eerste plaats onze geografische positie in het hart van de Europese paardenwereld en onze internationaal erkende knowhow. Dat werd mooi geïllustreerd door de prachtige resultaten die onze paarden, geboren of werkzaam op ons grondgebied, behaalden tijdens de Olympische Spelen van Rio 2016.

Maar tegelijkertijd zijn alle sectoren van de verschillende regio’s nog steeds erg geïsoleerd ten opzichte van elkaar.
Met het EQWOS-project willen we een soort cluster creëren binnen de paardenindustrie, waardoor ons gebied een Europese leiderspositie kan aannemen voor paarden binnen alle disciplines.

Deze clusters zullen zich niet beperken tot een bepaalde subsector: de focus ligt op de gehele industrie.
We willen ons zowel toespitsen op wedstrijden als op sportpaarden en trekpaarden, en horizontale actoren.

We willen een dynamiek creëren met de volgende karakteristieken:

 • Horizontaal (verschillende subsectoren)
 • Geografisch (drie regio’s)
 • Verticaal (van de fokker tot de eindgebruikers)

Concreet wordt deze EQWOS-cluster via drie werkmodules gecreëerd:

 • De oprichting van een grensoverschrijdende entiteit waarmee samenwerkingsverbanden aan beide zijden van de grens geconcretiseerd en uitgebouwd kunnen worden op lange termijn.
 • Het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe producten en markten om het concurrentievermogen van onze bedrijven in alle subsectoren te vergroten.
 • De versterking van de competenties van de actoren zodat onze bedrijven een groter aanbod kunnen
  leveren.

De volgende resultaten worden verwacht:

 • De bedrijven zullen hun bedrijfsactiviteit consolideren en de economie ontwikkelen
 • Er wordt werkgelegenheid gecreëerd: het paard is namelijk een productie die niet door machines kan vervangen worden en niet verplaatst kan worden. De groeiende bedrijven zullen nieuwe banen creëren, de vergroting van de veestapel van 7 paardachtigen zorgt voor werkgelegenheid.

De grensoverschrijdende meerwaarde is:

 • De samenstelling van een noodzakelijke kritische massa, we toegang krijgen tot bepaalde markten;
 • De bundeling van ieders sterke punten: voor de Waalse en Vlaamse regio’s zijn dat de internationale betrekkingen en handel, en voor de Franse regio de begeleiding van bedrijven. Er wordt eenzelfde antwoord geformuleerd voor gemeenschappelijke problemen.

 

venenatis dolor dolor. Donec id consectetur venenatis, felis