Syndicat d’élevage du Cheval Trait du Nord – Om een sleepwerf – 4 tot 6 Novembre 2020

Het Syndicat d’élevage du cheval Trait du Nord is een partnerschap aangegaan met de firma Caval’Trait om een sleepwerf te organiseren op het terrein van Chabaud-Latour in Condé-sur-l’Escaut, een stad die bekendstaat om haar mijnbouw, om het belang van door paarden getrokken werven aan te tonen.

 

Van 4 tot 6 november 2020 vond in Chabaud Latour een sleepwerf plaats in het kader van het Interreg-project Eqwos dat als een van de prioriteiten het behoud van de rassen heeft. Omdat het een grensoverschrijdend project is, wordt het verdeeld over drie gebieden: Hauts-De-France, Wallonië, Vlaanderen. Het doel van de sleepwerf in het kader van het Eqwos-project is het belang van het gebruik van trekpaarden aan te tonen en deze activiteit in België verder te ontwikkelen. De werf wil ook het ras in de kijker zetten en het behoud ervan mogelijk maken.

Gedurende drie dagen hadden de begeleiders en hun paarden de opdracht populierenstammen te ruimen. Jean-François Mullen begeleidde, samen met Hélène Dubois voor Cheval Trait du Nord, het koppel Ura en Sirene terwijl Wivina Goliasse samen met Loic Dupont (voor Caval’Trait) vooraan de drie paarden Safran, Gandhi en Udine begeleidde om de trekkracht te vergroten en de grootste stammen te verwijderen. Dankzij dit teamwork werden in totaal 127 stammen opgeruimd!

De paarden werden gemend aan een koord. Deze traditionele mentechniek wordt vooral gebruikt in Noord-Frankrijk en België en maakt het werk eenvoudiger doordat de begeleider slechts één touw gebruikt en dus met één hand kan werken. Het paard wordt begeleid door de handbewegingen en luistert vooral naar de stem van de begeleider.

Slepen met een touw is een specialiteit van het paardenras Trait du Nord door zijn trekkracht, zijn uithouding, zijn legendarische kalmte en zijn werklust; hierdoor is dit ras een onbetwiste partner.

Om deze werf te realiseren werden de aanbieders en hun paarden geholpen door een team dat het terrein vooraf had voorbereid (verwijderen van het struikgewas, voorbereiding van het hout). Een team van natuurwachten uit het departement Noord bleef tijdens de hele werf aanwezig om te snijden.

 

Het terrein van Chabaud-Latour is gelegen in het hart van natuurpark Naturel Régional Scarpe Escaut en van het terrein Nature 2000 die behoren tot het werelderfgoed van de UNESCO. De diverse landschappen gaan van verzakte vijvers, grasvelden en bebossing op de terril tot verschillende vochtige zones (rietland, grasvlaktes …), met een rijke biodiversiteit. Op dit type terrein zorgen paarden in de eerste plaats voor het behoud van de bodem en de bodemrijkdom, maar ze verminderen ook aanzienlijk de emissies van broeikasgassen in vergelijking tot mechanische machines. Kortom: een werkmethode die veel meer is afgestemd op het beleid van duurzame ontwikkeling en de bescherming van kwetsbare natuurgebieden.

Dit type werf maakt het mogelijk om te werken met gespecialiseerde lokale dienstenaanbieders met een passie voor dierlijke trekkracht. Naast de ecologische doelstellingen maakt deze werf het ook mogelijk om de paardensoort van de Trait du Nord, dat wordt beschouwd als een bedreigd ras, te bestendigen en meer bekendheid te geven voor zijn vele kwaliteiten.

De globale doelstelling is het ontwikkelen van door paarden getrokken werven via tal van activiteiten (groenonderhoud, afvalophaling, slepen, personenvervoer/ophaling van leerlingen).

 

  

ultricies dapibus efficitur. venenatis, velit, risus porta.